news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Bortvisning med tilbagevirkende kraft - Vestre Landsretsdom af 6.6.2018

En person var blevet ansat som kundekonsulent i selskab J i maj 2015. Den 11. oktober 2016 og den 27. januar 2017 blev han bortvist fra sin stilling. Den 11. oktober 2016 fordi der havde været en episode, hvor han kastede en pc-mus efter en chef og forlod arbejdspladsen, og den 27. januar 2017 med den begrundelse, at J var blevet bekendt med, at den ansatte uden mødedeltagernes viden havde lydoptaget mødet, hvilket J først var blevet bekendt med den 26. januar, og dette mente J var en grov misligholdelse af loyalitetspligten.

Den ansatte anlagde sag mod J med krav om betaling af knap 220.000 kr.( løn, § 2b-godtgørelse, overarbejde, provision, godtgørelse for mangler ved ansættelsesbevis m.v.), idet den ansatte mente, at bortvisningen var uberettiget. J blev frifundet, selv om bortvisningen den 11. oktober 2016 havde været uberettiget, idet J ikke kunne anses for at have bortvist A under mødet den 11. oktober 2016 eller ved en mail sendt samme dag. Men det var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at den ansatte havde lydoptaget mødet den 11. oktober 2016 uden de andre mødedeltageres viden, og J havde derfor været berettiget til med tilbagevirkende kraft at bortvise ham den 27. januar 2017, da man blev bekendt med lydoptagelsen. Herefter fik J i det hele medhold.

 

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.