Krav

Hvilke krav kan rejses ?

Er du blevet bortvist er der to typer krav der kan gøres gældende:

- løn i opsigelsesperioden.

- godtgørelse for usaglig opsigelse.

Løn i opsigelsesperioden omfatter, udover grundløn, også de sædvanlige løndele, som pension, bonus, forventet overarbejde, tillæg, feriepeng mv.

Viser det sig, at en bortvisning ikke er berettiget, så vil du som minimum have krav på løn med tillæg af alle lønandele i den opsigelsesperiode, som vil være gældende, såfremt du var blevet opsagt på sædvanlig vis.

Man kan godt forestille sig en situation hvor det vil være uberettiget at bortvise dig, men berettiget at opsige dig, og hvis det er tilfældet, vil du alene have krav på løn i opsigelsesperioden.

Er din bortvisning imidlertid åbenbart uberettiget, så vil du også kunne gøre krav på en godtgørelse for usaglig opsigelse - udover din løn i opsigelsesperioden - under forudsætning af at funktionærloven er gældende for dit ansættelsesforhold eller at der findes en anden ansættelsesretlig mulighed for at kræve godtgørelse, hvilket normalt forudsætter, at du er overenskomstansat.

Er du funktionær vil du afhængig af anciennitet og alder kunne kræve op til 6 måneders godtgørelse.

Er du overenskomstansat vil godtgørelsesniveauet afhænge af flere konkrete forhold og hvilket overenskomstområde du er underlagt.

Endelig vil der udover funktionærloven også være anden lovgivning der kan udløse godtgørelser ved afskedigelser, nemlig ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. 

 

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.