Bortvisning/ Opsigelse

Bortvisning/ Opsigelse

En arbejdsgiver kan afbryde ansættelsesforholdet på 2 måder. Det kan ske enten ved opsigelse eller bortvisning. 

En bortvisning er den mest indgribende sanktion, du kan blive mødt med fra din arbejdsgivers side. 

En bortvisning indebærer, at ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager afbrydes med øjeblikkelig virkning. Det vil sige, at du fra bortvisningstidspunktet ikke længere har krav på løn, pension eller andre krav, som udspringer af ansættelsesforholdet. I bortvisningstilfælde vil du derfor reelt være uden forsørgelsesgrundlag indtil det tidspunkt, hvor du igen kommer i arbejde eller har ret til at modtage dagpenge (hvis din arbejdsgiver afskediger dig af en grund, som væsentligt skyldes dig selv, er du selvforskyldt ledig og får en karantæne fra din a-kasse).

En opsigelse vil imodsætning til en bortvisning indebære, at du får dit aftalte opsigelsesvarsel og sædvanlig løn i opsigelsesperioden. En opsigelse er imidlertid ikke nødvendigvis berettiget, og du kan læse mere om disse forhold på www.ansaettelseshjaelpen.dk 

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.