Det siger domstolene

Domspraksis

Sager omkring bortvisninger har der været ganske mange af ved domstolene. Det hænger sammen med, at bortvisningen er ganske indgribende for den ansatte, og man vil derfor ofte gå langt for at forfølge sit krav.

Endvidere findes der ikke lovbestemmelser, der regulerer adgangen til at bortvise. Det er en konkret vurdering fra gang til gang om der er et bortvisningsgrundlag, og som følge heraf bliver der rejst mange sager.

Domstolene vil dog altid tage udgangspunkt i den eksisterende retspraksis, der findes, når de skal vurdere en konkret sag.

Vi har derfor gengivet en række domme, som beskriver de typiske situationer, hvor der har været anledning til at bortvise og tillige situationer, hvor bortvisningen har været uberettiget.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.