news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Bortvisning af overvåget medarbejder var uberettiget.

Den ansatte havde været salgschef i en forsikringsvirksomhed, og han var blevet bortvist med den begrundelse, at han havde været fraværende fra sit arbejde uden gyldig grund, en viden som arbejdsgiveren fået via data fra en GPS-tracker installeret i den ansattes bil. Den ansatte anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om løn indtil opsigelse havde kunnet finde sted m.v. samt godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 for krænkelsen på grund af overvågningen, hvilket havde været i strid med persondatalovens § 5, stk. 1 og 2. Herudover krævede S godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Landsretten fandt, at bortvisningen havde været uberettiget, og den ansatte fik medhold i krav om løn, pension m.v. samt godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, hvorimod den ansatte ikke fik medhold i, at han havde krav på godtgørelse for tort ved overvågningen, men at han dog havde krav på en godtgørelse på 5.000 kr. for mangler ved ansættelsesbeviset.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.