news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Varmestuemedarbejder kunne ikke bortvises.

Vestre Landsrets dom af 7. juni 2017.

En varmestue havde bortvist en funktionæransat, F, med den begrundelse, at hun var mødt beruset op på en vagt. Dette havde F fra starten bestridt, og F anlagde sag mod varmestuen med påstand om løn i opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, i alt omkring 430.000 kr. Bevisbyrden for, at der er udvist forhold, der kan begrunde en bortvisning, påhviler som udgangspunkt arbejdsgiveren, og hverken by- eller landsret fandt ikke, at denne bevisbyrde under de foreliggende omstændigheder var løftet alene ved forklaringen fra en anden ansat og dennes vurdering af sagsøgerens adfærd. Retten tillagde det også vægt, at vidnet under selve vagten hverken havde gjort sagsøgeren opmærksom på sine iagttagelser eller rettet henvendelse til lederen.

Da varmestuen ikke kunne bevise, at det havde været berettiget at bortvise F, fik F medhold i, at bortvisningen var uberettiget, og opsigelse med normalt varsel kunne ikke anses for begrundet med forhold hos F eller varmestuen. Den bortviste medarbejder fik således både tilkendt fuld løn i opsigelsesperioden og en godtgørelse efter funktionærloven.

 

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.