news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Sletning af data - bortvisning ikke berettiget.

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023 – Bortvisning var uberettiget – sletning af filer.

Sagen vedrørte en ansats sletning af filer i en Dropbox. Det kom under sagen frem, at den ansatte havde egen Dropbox og det havde arbejdsgiveren også. Ved en fejl kom den ansatte til at slette arbejdsgiverens filer i Dropbox. I forbindelse med at den ansatte arbejdede med sin Dropbox blev han bl.a. spurgt om han ønskede at gemme arbejdsgivers filer i sin private Dropbox, hvilket han havde svaret nej til.

Landsretten kom frem til, at det havde været i arbejdsgivers interesse, at den ansatte afslog at gemme arbejdsgivers dokumenter i sin private Dropbox. Landsretten fandt det ikke bevist, at han var klar over, at der var en sådan forbindelse mellem sin egen og arbejdsgivers Dropbox, at han ved sine afslag risikerede at slette sin arbejdsgivers filer. Sletningen af filerne var derfor ikke en så grov misligholdelse, at arbejdsgiver var berettiget til at bortvise ham. Herefter, og da det heller ikke er bevist, at bortvisningen har været berettiget af andre grunde, havde han krav på løn og feriepenge i opsigelsesperioden.

Mht. spørgsmålet om en opsigelse kunne have fundet sted, så lagde landsretten til grund, at det var den ansatte, der havde oprettet og administreret rederiets Dropbox og derfor også ham, der var ansvarlig for, at der var en sådan forbindelse med denne Dropbox og hans egen Dropbox, at han ved sine handlinger slettede filer i rederiets Dropbox.  Det var under sagen uklart, om der i denne forbindelse var grund til kritik af handlingen. Det kom dog frem, at der var en enkel adgang til at gendanne filer, der var slettet, og herefter fandt landsretten, at en opsigelse heller ikke ville have været rimeligt begrundet. Der var derfor grundlag for at tilkende den ansatte en godtgørelse efter funktionærlovens § 2b.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.