news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Om disponering over firma midler - Bortvisning uberettiget.

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Uberettiget bortvisning efter medarbejders dispositioner over midler på virksomhedens konto, idet medarbejderen ikke var bekendt med, at kontoen indeholdt midler, de ikke kunne disponere over.

Sagen angik, om en medarbejder med rette blev bortvist fra sin stilling hos en virksomhed den 23. juli 2020, og i benægtende fald om en opsigelse af medarbejderen havde været rimeligt begrundet. Sagen handlede også om, hvorvidt virksomheden havde lidt et tab som medarbejderen skulle erstatte.

Medarbejderen blev   ansat den 1. april 2015 som salgsassistent og fra 2017 hjalp hun i bogholderiet uden dog at fungere som assisterende bogholder. Medarbejderen blev bortvist ved brev af 23. juli 2020. Der var ikke anført en skriftlig begrundelse for bortvisningen, men virksomheden angav efterfølgende, at medarbejderen ved sine dispositioner på en konto havde forårsaget eller medvirket til, at der var forsvundet værdier fra virksomheden.

Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at medarbejderen ikke var bekendt med, at kontoen indeholdt midler, som de ikke måtte disponere over.

Landsretten tiltrådte herefter, at der ikke som følge af håndteringen af og forholdene omkring kontoen var grundlag for at fastslå, at medarbejderen havde misligholdt ansættelsesforholdet, eller at en opsigelse ville have været rimeligt begrundet i hendes forhold. Der var af samme årsager ikke grundlag for et erstatningskrav mod medarbejderen.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.