news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Ikke bevist, at ansat havde kaldt chefen for en idiot.

Vestre Landsrets dom af 2.12.2022 (BS-9135/2022-VLR)

 

Sagen vedrørte om en ordveksling mellem en ansat og arbejdsgiver var udtryk for illoyalitet. Den ansatte skulle have kaldt en leder for idiot og endvidere bagtalt ham overfor andre ansatte.

 

Landsretten har kom frem til, at der ikke i forbindelse med opsigelsen af sagsøgeren den 15. juli 2019 blev fremsat nogen kritik af den ansattes arbejde eller adfærd, og at det ikke mod den ansattes afvisning heraf er bevist, at der i perioden mellem den 15. juli 2019 og 6. august 2019, hvor bortvisningen fandt sted, udspillede sig nogle episoder, hvor den ansatte skulle have talte nedsættende til eller om hendes leder eller om virksomheden. Landsretten lagde vægt på, at lederen ikke nærmere kunne tidsfæste den episode, hvor han hævder at være blevet kaldt ”idiot” af den ansatte foran de øvrige medarbejdere, ligesom episoden, ordvalget eller tidspunktet heller ikke var konkretiseret nærmere. Landsretten har videre lagt vægt på, at lederen ifølge sin forklaring baserer sine påstande om den ansattes illoyale adfærd i øvrigt på udtalelser, han ikke selv har hørt udtalt.

 

Bortvisningen var derfor uberettiget.

 

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.