news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Bortvisning af slagteriarbejder var berettiget.

Faglig voldgift (Sag FV2022.1050)

 

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var berettiget at bortvise en slagteriarbejder, der ikke havde kontrolleret, om en gris var stukket og død, inden den blev sendt videre til skoldning. Voldgiftsrettens opmanden fandt, at slagteriarbejderen klart havde misligholdt sin ansættelsesmæssige forpligtigelse ved ikke at have kontrolleret om grisen var stukket. Slagteriarbejderen var efter det oplyste fortrolig med proceduren som han ifølge sin arbejdsbeskrivelse skulle følge ved kontrollen. Slagteriarbejderens eneste opgave var kontrolarbejde og medarbejderen havde den fornødne tid til at udføre arbejdet. Opmanden fandt yderligere, at misligholdelsen var så grov, at bortvisningen af slagteriarbejderen var berettiget. Der blev lagt vægt på, at slagteriarbejderen alene havde opgaven med at kontrollere og at det potentielt kunne få stor betydning i forhold til virksomhedens kunder og image, at virksomheden havde overtrådt dyrevelfærdsloven ved hændelsen.

 

Virksomheden blev derfor frifundet.

 

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.