news

Vestre Landsrets dom af 30.6.2023

Østre Landsrets dom af 4. maj 2023

Afgørelse fra Faglig Voldgift

Bortvisning uberettiget

Sagen angik om en ingeniørs sygemelding var lydighedsnægtelse.

 

Det blev af landsretten lagt til grund, at ingeniøren den 7. april 2021 modtog et pålæg om at møde ind på arbejde på et nærmere angivet tidspunkt enten den 8. eller den 9. april 2021 samt en advarsel om, at han, såfremt han ikke mødte op, ville blive bortvist.

 

Det blev endvidere lagt til grund, at ingeniøren efterfølgende på forskelligvis forsøgte at undgå dette herunder ved at oplyse, at han skulle til lægen, og at han meldte sig syg om morgenen den 8. april 2021, hvorefter han blev bortvist den 9. april 2021 med henvisning til, at han ikke var mødt op.

 

Landsretten fandt det dokumenteret, at de lægelige oplysninger støttede ingeniørens sygemelding, således at han var syg den 8. april 2021, og at han derfor havde lovligt forfald på grund af sygdom. Det bemærkes i den forbindelse, at ingeniøren gentagne gange spurgte, om arbejdsgiveren ønskede dokumentation i form af en lægeerklæring, uden at der blev svaret.

 

Under de omstændigheder udviste ingeniøren ikke lydighedsnægtelse ved ikke at møde op den 8. april 2021. Landsretten kom frem til, at det forhold, at ingeniøren forud herfor forsøgte at undgå at møde ind, ikke kunne føre til andet resultat, eller at han herved udviste lydighedsnægtelse af en sådan karakter, at der var tale om grov misligholdelse af hans ansættelsesmæssige forpligtelser.

 

Efter bevisførelsen kunne det lægges til grund, at ingeniøren ikke havde en tid ved lægen den 8. april 2021. Men uanset dette, fandt Landsretten ikke, at der var tale om usande oplysninger af en sådan karakter, at ingeniøren derved gjorde sig skyldig i grov misligholdelse af sine ansættelsesmæssige forpligtelser, da han skrev til arbejdsgiveren, at han skulle til lægen. Landsretten har herved lagt vægt på, at ingeniøren ikke uddybede oplysningen nærmere, og at han efterfølgende bestilte en tid hos lægen.

 

Under de omstændigheder kom landsretten – ligesom byretten - , at bortvisningen af A var uberettiget.

 

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.