Visning af henrettelsesvideo indebar bortvisningsadgang

12.02.2020

Faglig Voldgiftssag af 13. januar 2020 - Sag FV2019.0170

 

En medarbejder havde i en frokostpause i personalets frokostrum på egen foranledning og uden forudgående varsel med viden om indholdet vist en kollega et videoklip med optakten til henrettelse af en mand, som er bagbundet og stod nedgravet i sand.

Da ledelsen dagen efter fik kendskab til sagen, blev der foretaget en undersøgelse, som mundede ud i, at medarbejderen den 31. januar 2019 blev bortvist med henvisning til væsentlig misligholdelse. Det hedder i brev af 31. januar 2019 om bortvisningen, at medarbejderen ”med overlæg fremviste en video af yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega”, og at ”Denne handling er fuldstændig uacceptabel og slet ikke forenelig med almen etik og opførsel på en arbejdsplads”.

Opmanden fandt bortvisningen berettiget og henviste til at ved bedømmelsen tages udgangspunkt i, at medarbejdere på en arbejdsplads som et led i ansættelsesforholdet har pligt til at omgås hinanden med respekt og hensyntagen, og at arbejdsgiveren har pligt til at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø.

Opmanden begrundede endvidere afgørelsen med, at I den foreliggende sag må det efter bevisførelsen lægges til grund, at visningen blev oplevet og virkede som et groft psykisk overfald på kollegaen, som fik videoklippet forevist uden nogen form for forudgående orientering om indholdet.

Endelig kom opmanden frem til, at det ligger implicit i et ansættelsesforhold, at en ansat skal undlade – i hvert fald uden udtrykkeligt forudgående samtykke – at vise et sådant videoklip til en anden ansat, hvad enten det sker under arbejdet eller under en frokostpause i virksomhedens frokostlokale. Dette forudsætter hverken særlig instruks eller kontrol.

 

Bortvisning berettiget.

22.07.2020

Omfattende sletning af mails og kalenderaftaler.Læs mere

Bortvisning af skolelærer var uberettiget.

14.04.2020

Beskyldninger om seksuel grænseoversskridende adfærd kunne ikke...Læs mere

Sovende sikkerhedsvagt bortvist.

17.03.2020

Svært at sove og arbejde samtidig - opmand fandt bortvisning...Læs mere