Bortvisning berettiget.

22.07.2020

Vestre landsrets dom af 19.6.2020.

A blev opsagt fra sin stilling den 25. august 2017 og blev sygemeldt den 4. september 2017. Efter hans forklaring skyldtes sygemeldingen, at han var kørt ned psykisk efter opsigelsen. Efterfølgende blev A bortvist grundet illoyalitet.

På et tidspunkt mellem den 4. september og den 12. september 2017, hvor ophævelsen fandt sted, foretog A sletning af alle sine mails i Outlook, såvel udgående som indgående. Mailboksen var den 12. september 2017 helt tømt. Sletningen skete i form af en såkaldt dobbeltsletning, der indebar, at mailene også blev fjernet fra "skraldespanden". Det var derfor ikke muligt efterfølgende at genskabe mailene.

Inden for samme tidsrum foretog A desuden sletning af alle kalenderaftaler i Outlook. Det var heller ikke muligt at genskabe disse. A forklarede at han kun slettede gamle mails og mails vedrørende interne møder, og at der blandt de mails, som han slettede, ikke var mails af værdiskabende karakter.

Landsretten fandt, at A’s arbejde havde en tæt kunderelation, og at den omfattende sletning af mails og kalenderaftaler vanskeliggjorde arbejdsgiverens muligheder for opfølgning I forhold til arbejdsgiverens kunder.

Bortvisningen af A var således berettiget, I det han havde handlet illoyalt.

 

Bortvisning af skolelærer var uberettiget.

14.04.2020

Beskyldninger om seksuel grænseoversskridende adfærd kunne ikke...Læs mere

Sovende sikkerhedsvagt bortvist.

17.03.2020

Svært at sove og arbejde samtidig - opmand fandt bortvisning...Læs mere

Visning af henrettelsesvideo indebar bortvisningsadgang

12.02.2020

Opmanden fandt, at video overskred grænsen for hvad man kan vise...Læs mere