Forløb efter bortvisningen

Er du blevet bortvist, så melder det sig ofte en række spørgsmål:

- hvad med mine dagpenge

- hvad med mine feriepenge

- hvad med ejendele

- hvad med min hjemme pc mv.

Er du blevet bortvist, så vil du som udgangspunkt være selvforskyldt ledig, og som følge heraf vil du få karantæne af din a-kasse. Du vil således i en kort periode være uden indtægt. 

Du er imidlertid stadig berettiget til at få udbetalt den løn/bonus mv. som du har optjent indtil bortvisningen. Det vil alene være i de tilfælde, hvor du har handlet ansvarspådragende og hvor arbejdsgiveren har et erstatningskrav, at du vil kunne risikere at der sker modregning.

De effekter du har liggende på din arbejdsplads, og som er personlige, vil du altid have krav på at kunne hente eller få udleveret. Omvendt vil du også være forpligtet til at udlevere de effekter som du har fået udleveret af arbejdsgiveren.