Domspraksis

Sager omkring bortvisninger har der været ganske mange af ved domstolene. Det hænger sammen med, at bortvisningen er ganske indgribende for den ansatte, og man vil derfor ofte gå langt for at forfølge sit krav.

Endvidere findes der ikke lovbestemmelser, der regulerer adgangen til at bortvise. Det er en konkret vurdering fra gang til gang om der er et bortvisningsgrundlag, og som følge heraf bliver der rejst mange sager.

Domstolene vil dog altid tage udgangspunkt i den eksisterende retspraksis, der findes, når de skal vurdere en konkret sag.

Vi har derfor gengivet en række domme, som beskriver de typiske situationer, hvor der har været anledning til at bortvise og tillige situationer, hvor bortvisningen har været uberettiget.