Opsigelse

Overordnet findes der for en arbejdsgiver tre måder at tilkendegive relevant ansættelsesretlig kritik på

- Advarsel

- Opsigelse

- Bortvisning

Der kan være to grunde til en opsigelse. Den kan være begrundet i virksomhedens forhold eller den ansattes.

Er den begrundet i virksomhedens forhold, vil den typiske begrundelse være omorganiserering, nedskæring, outsourcing eller lignende. Er begrundelsen dækkende for situationen, så vil en opsigelse sjældent kunne angribes. Er du imidlertid blevet opsagt med begrundelsen "nedskæringer", og man kort tid efter ansætter en ny medarbejder med samme stillingsindhold som din stilling, så er der en formodning for, at din opsigelse er usaglig.

Er opsigelsen begrundet i dine (subjektive) forhold, så vil du lettere kunne vurdere sagligheden. Opsiges du som følge af samarbejdsvanskeligheder, så vil du sjældent kunne opsiges uden, at du har fået en advarsel først. Er begrundelsen manglende resultater, så vil du normalt have krav på klart at få at vide hvad dine mål har været, og konsekvensen af ikke at nå dem. Generelt siger man at den ansatte skal have muligheden for at "rette for sig".

Du kan læse mere om opsigelsessituationen på www.ansaettelseshjaelpen.dk 

Bortvisning/ Opsigelse