Bortvisning/ Opsigelse

En arbejdsgiver kan afbryde ansættelsesforholdet på 2 måder. Det kan ske enten ved opsigelse eller bortvisning. 

En bortvisning er den mest indgribende sanktion, du kan blive mødt med fra din arbejdsgivers side. 

En bortvisning indebærer, at ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager afbrydes med øjeblikkelig virkning. Det vil sige, at du fra bortvisningstidspunktet ikke længere har krav på løn, pension eller andre krav, som udspringer af ansættelsesforholdet. I bortvisningstilfælde vil du derfor reelt være uden forsørgelsesgrundlag indtil det tidspunkt, hvor du igen kommer i arbejde eller har ret til at modtage dagpenge (hvis din arbejdsgiver afskediger dig af en grund, som væsentligt skyldes dig selv, er du selvforskyldt ledig og får en karantæne fra din a-kasse).

En opsigelse vil imodsætning til en bortvisning indebære, at du får dit aftalte opsigelsesvarsel og sædvanlig løn i opsigelsesperioden. En opsigelse er imidlertid ikke nødvendigvis berettiget, og du kan læse mere om disse forhold på www.ansaettelseshjaelpen.dk 

Bortvisning/ Opsigelse